Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych nezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.kmitapiotr.pl (zwaną dalej: Stroną Internetową).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Invenis Piotr Kmita, ul. Chodecka 8/157, 03-332 Warszawa, NIP 5242123074, REGON 142172596 (zwany dalej: Administratorem).
 3. Administrator oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: RODO).
 4. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane:
  - będą przetwarzane zgodnie z prawem i w ściśle określonych celach,
  - nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu wbrew tym celom,
  - nie będą przechowywane dłużej niż jest to potrzebne do osiągnięcia celów przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  - zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w sytuacji gdy Użytkownik z tych usług korzysta;
  - odpowiadania na wiadomości przesłane poprzez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej.
 3. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  - podmiotom współpracującym z Administratorem,
  - podmiotom obsługującym płatności internetowe,

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych na Stronie Internetowej.
 2. Po zakończeniu korzystania z usług dane będą przechowywane przez okres 2 lat w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń dotyczących tych usług.

IV. Informacje o przetwarzaniu

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane:
  - upoważnionym podmiotom współpracującym lub świadczącym usługi na rzecz Administratora (usługi księgowe, usługi prawne, podwykonawcy) tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy,
  - podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  - kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik Strony Internetowej ma prawo:
  - dostępu do treści swoich danych osobowych,
  - aktualizacji lub usunięcia danych,
  - ograniczenia przetwarzania danych,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - wycofania zgody w dowolnym momencie w sytuacji, gdy na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny na Stronie Internetowej.

Polityka Cookies

W trakcie korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies, czy niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator posiada dostęp do informacji zawartych w plikach cookies dla prawidłowego działania Strony Internetowej i dla anonimowych statystyk.

Przeglądarki internetowe mają domyślnie włączoną funkcję przechowywania plików cookies. Można ją wyłączyć lub ograniczyć jej działanie w ustawieniach przeglądarki.

Korzystanie z przeglądarki z włączoną funkcją zapisywania plików cookies oznacza zgodę na ich używanie.

Zmiana ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich użycie. Więcej informacji: Polityka prywatności Akceptuję